Cách tính số Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó Ý tưởng: Nếu n = 1 hoặc n = 2 thì return 1 Sau đó tạo một biến i có giá trị bằng […]

Bài tập Palindrome

Palindrome hay còn gọi là xâu đối xứng, xâu đối gương là tên gọi của những xâu kí tự mà khi viết từ phải qua trái hay từ trái qua phải thì xâu đó không thay đổi. VD: MADAM, IOI,… Nhờ tính chất đặc biệt đó mà có khá nhiều bài tập có liên quan […]

Cài đặt LAMP trên Ubuntu 18.04

LAMP là chữ viết tắt của các từ Linux, Apache, MySql, P(PHP, Perl, PyThon) , bộ tứ này thường được sử dụng để phát triển lên một hoặc nhiều máy chủ web động. Hướng dẫn sau đây mình sẽ cài đặt LAMP trên server ubuntu 18.04. Cài đặt Apache và cập nhật tưởng lửa Chạy lệnh […]

Nguyên lý KISS trong lập trình

KISS = Keep It Simple Stupid Bài viết này nhằm giới thiệu nguyên lý KISS (Keep It Simple Stupid) trong lập trình ứng dụng. Bài viết được thể hiện theo quan điểm của tác giả, nếu các bạn cảm thấy chưa chính xác, hãy vui lòng góp ý! “Make things as simple as possible, but […]

Detail Design là gì?

Tiếp nối phần trước về Basic Design, phần này tại hạ xin phép được đàm đạo với chư vị về Detail Design. Cách đây đúng 4 năm, giờ này mình đang đứng trên bục thành hôn chấm dứt đời đọc thân 😀 và trước đó vài ngày thì nhận được lệnh đi onsite 1 dự án triệu đô để […]

ElastiCache là gì? Cài đặt ElastiCache trên EC2 instance sử dụng Redis Cache cho WordPress

Nó là 1 web service của Amazon Cloud, là 1 service giống như rất nhiều service khác, ví dụ EC2, S3, VPC… mục đích cho developer có thể kết hợp các service lại với nhau tạo thành các combo, phục vụ use case của developer trong việc phát triển ứng dụng. ElastiCache chính là dịch vụ […]

Blogs © 2018 Frontier Theme