Category: Thuật Toán

Cách tính số Fibonacci

Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó Ý tưởng: Nếu n = 1 hoặc n = 2 thì return 1 Sau đó tạo một biến i có giá trị bằng […]

Bài tập Palindrome

Palindrome hay còn gọi là xâu đối xứng, xâu đối gương là tên gọi của những xâu kí tự mà khi viết từ phải qua trái hay từ trái qua phải thì xâu đó không thay đổi. VD: MADAM, IOI,… Nhờ tính chất đặc biệt đó mà có khá nhiều bài tập có liên quan […]

Blogs © 2018 Frontier Theme