Amazon Route 53 là gì? Cách dùng Amazon Route 53 – AWS

Amazon Route 53 là một dịch vụ web có tên Domain Name System (DNS) được sử dụng trên nền tảng cloud. Nó cung cấp cho các nhà phát triển dịch vụ đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí để định tuyến cho người dùng cuối với các ứng dụng Internet bằng cách dịch tên miền (domain name) sang các địa chỉ IP số như 192.0.2.1 mà các máy tính sử dụng để kết nối với nhau. Amazon Route 53 cũng tương thích với IPv6.

Nó gần giống như các nhà cung cấp các dịch vụ tên miền như Godaddy, Name,,.. bạn có thể mua tên miền sau đó bạn sẽ thao tác như tạo các bản ghi: A, CNAME, TXT,..

Để sử dụng dịch vụ này trước hết bạn có sẵn một domain name sau đó vào phần quản lý Route 53 để tạo mới Hosted Zone. Ta chỉ cần nhập domain name và chọn type là public hosted zone là xong.

Sau đó vào chi tiết của Hosted Zone vừa tạo để thêm các bản ghi  A, CNAME, TXT,.. nếu cần.

Tiến hành cập nhật Name Server hoặc IP của Hosted Zone vừa tạo cho nơi quản lý dịch vụ domain bạn đang sử dụng.

Sau đó tiến hành kiểm tra DNS, trên window mở CMD và dùng lệnh ping ta đã thấy reply từ IP của hosted zone đã tạo.


ping domain.name

Tương tự dùng lệnh kiểm tra DNS trên linux đã thấy cập nhật DNS của Hosted zone thành công.
 dig domain.name any 
Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blogs © 2018 Frontier Theme