S3 Browser phần mềm quản lý file trên Amazon S3 cho Windows

S3 Browser là phần mềm miễn phí trên windows cho phép người dùng có thể kết nối Amazon S3 và Amazon CloudFront. Thực hiện quản lý các tài nguyên với giao diện đơn giản, dễ sử dụng trong việc quản lý files và thực hiện các thao tác như tải về, thêm, xóa…

Tải phần mềm về và cài đặt trại trang chủ S3 Browser

Từ thanh menu Accounts chọn Add New Account nhập Account Name, Account Type chọn Amazon S3 Storage, nhập tiếp Access Key IDSecret Access Key sau đó chọn Add new account để thực hiện kết nối.

Sau khi kết nối thành công sẽ xuất hiện các bucket trên S3.

Giao diện rất đơn giản và dễ sử dụng, với một số tính năng như:

  • Thực hiện upload và tải file
  • Truy xuất, tạo mới và xóa buckets
  • Chia sẻ buckets cho users khác trên amazon S3
  • Cài đặt quyền truy cập cho files và buckets
  • Có thể thực hiện quản lý service CloudFront của Amazon và hỗ trợ thêm nhiều tính năng khác…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blogs © 2018 Frontier Theme