Tag: clean code

Nguyên lý KISS trong lập trình

KISS = Keep It Simple Stupid Bài viết này nhằm giới thiệu nguyên lý KISS (Keep It Simple Stupid) trong lập trình ứng dụng. Bài viết được thể hiện theo quan điểm của tác giả, nếu các bạn cảm thấy chưa chính xác, hãy vui lòng góp ý! “Make things as simple as possible, but […]

Blogs © 2018 Frontier Theme