Tag: wordpress

ElastiCache là gì? Cài đặt ElastiCache trên EC2 instance sử dụng Redis Cache cho WordPress

Nó là 1 web service của Amazon Cloud, là 1 service giống như rất nhiều service khác, ví dụ EC2, S3, VPC… mục đích cho developer có thể kết hợp các service lại với nhau tạo thành các combo, phục vụ use case của developer trong việc phát triển ứng dụng. ElastiCache chính là dịch vụ […]

WordPress upload file lên S3 và dùng CloudFront – AWS

Amazon S3 là một dịch vụ cho phép lưu trữ tài nguyên, có tính bảo mật cao và hiệu quả được cung cấp lưu trữ cho các ứng dụng như website, ứng dụng mobile, backup và phục hồi dữ liệu dễ dàng. Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời website của bạn bị chèn mã độc, bạn […]

Blogs © 2018 Frontier Theme